آرشیو ماهانه: سپتامبر 2019

دستور العمل استفاده از تیوپ دستگاه لیزر مدل W1

W2

ملزومات نصب حتما دستورالعمل استفاده از تیوپ دستگاه لیزر مدل W1 که در توضیحات نشان داده شده، پیروی کنید. برق اختصاصی P12  باید آماده باشد. قطب مثبت تیوب لیزر دارای ولتاژ بالایی است (ولتاژ جرقه معادل 19 کیلوولت است). در صورت عدم پیروی از دستورالعمل، پیامدهای نامطلوب ممکت است پیش بیاید.: قوس؛ تیوب داخلی ممکن [ ادامه … ]