آرشیو دسته بندی: تیوپ دستگاه برش لیزر

دستور العمل استفاده از تیوپ دستگاه لیزر مدل W1

W2

ملزومات نصب حتما دستورالعمل استفاده از تیوپ دستگاه لیزر مدل W1 که در توضیحات نشان داده شده، پیروی کنید. برق اختصاصی P12  باید آماده باشد. قطب مثبت تیوب لیزر دارای ولتاژ بالایی است (ولتاژ جرقه معادل 19 کیلوولت است). در صورت عدم پیروی از دستورالعمل، پیامدهای نامطلوب ممکت است پیش بیاید.: قوس؛ تیوب داخلی ممکن [ ادامه … ]