آدرس دفتر مجموعه

ایران، خراسان رضوی، مشهد، آزادی 127.10، شرکت تولیدی بازرگانی جهان لیزر

شرکت تولیدی بازرگانی جهان لیزر

دپارتمان بازرگانی

دپارتمان مالی بازرگانی شرکت جهان لیزر

شرکت بازرگانی جهان لیزر با بیش از 5 سال ارائه خدمات فراتر از وظیفه توانسته است تا کنون نام جهان لیزر را بر بلندای اعتماد هم میهنان عزیزمان برافراشته نگهدارد.

دپارتمان تولیدی

دپارتمان تولیدی بازرگانی شرکت جهان لیزر

در سال 1397 این شرکت علاوه بر واردات برترین و باکیفیت محصولات صنعتی حوزه مرتبط با لیزر تواسته با بومی سازی این تکنولوژی

ارسال پیام