دستگاه برش لیزر فلزات مدل JL1325E

دستگاه برش لیزر sf2513E ابرای مناسب جهت برش های ظریف بر روی ورقه های نازک فلزی از جمله فولاد ضد رنگ است. بیشتر مصارف این دستگاه در صنعت تبلیغات است.