چیلر اس اند ای – S&A

در دستگاه های برش لیزری جهت کاهش قیمت ،کاهش وزن و همچنین یکسری از عوامل دیگر، از تیوب شیشه ای استفاده می کنند ، تیوپ لیزر از جنس شیشه پرکس نسوز می باشد ، با این وجود تیوب بعد از داغ شدن در چند ثانیه شکستگی داخلی و خارجی پیدا می کند. به همین دلیل باید در کنار هر دستگاه برش لیزری ، یک چیلر لیزر وجود داشته باشد.